Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής 

 1. Βασική αρχή της Τράπεζας Χρόνου είναι η αμοιβαία ανταλλαγή. Η υπευθυνότητα και η ειλικρίνεια στις συναλλαγές είναι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της Τράπεζας Χρόνου, γι’ αυτό η προσωπική επαφή είναι προαπαιτούμενη της  συμμετοχής.
 2. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές τους στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).
 3. Οι συναλλαγές των μελών γίνονται αποκλειστικά με την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Δεν επιτρέπεται καμία πρόσμιξη με το ευρώ. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί την προμήθεια αναλώσιμων ή άλλων υλικών είναι αποκλειστική ευθύνη του μέλους που αποδέχεται την υπηρεσία.
 4. Τα προϊόντα που διατίθενται στις συναλλαγές πρέπει να είναι μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση.
 5. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που ανταλλάσσονται έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν τη συναλλαγή. Η Τράπεζα Χρόνου δε φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων των μελών της.
 6. Κανένα μέλος της τράπεζας δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 7. Η διάρκεια ανταλλαγής των υπηρεσιών-προϊόντων είναι έως 6 μήνες η οποία μπορεί να παραταθεί και πέρα αυτού του διαστήματος.
 8. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δέκτης έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να καταχωρίσει (με τον προσωπικό του λογαριασμό) στο σύστημα την ανταλλαγή.
 9. Οι λογαριασμοί πίστωσης και χρέωσης είναι κρυφοί. Κάθε μέλος φροντίζει να υπάρχει ισορροπία στο λογαριασμό του. Όποιος συγκεντρώσει πίστωση ή χρέωση μεγαλύτερη των 150 ΤΕΜ, ειδοποιείται από το Σύστημα.
 10. Κάθε μέλος της Τράπεζας μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο με την προϋπόθεση να έχει μηδενικό υπόλοιπο στον προσωπικό του λογαριασμό.
 11. Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από τα άλλα μέλη και τη διαχειριστική ομάδα.
 12. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον λογαριασμό σας.
 13. Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι διαθέσιμα στους διαχειριστές και κατ' επιλογή του χρήστη ορατά σε όλα τα μέλη και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμφανίζεται κάτω από το όνομα του προφίλ σας.
 14. Οι διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να καταχωρήσουν αγγελία προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντί περιβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα.
 15. Ο κοινωνικός λειτουργός ελέγχει  συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τους σκοπούς της Τράπεζας Χρόνου και εφόσον κριθεί αναγκαίο εισηγείται στην Επιτροπή Ελέγχου.
 16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια που αντίκειται στους σκοπούς και στις αρχές της Τράπεζας Χρόνου. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος ή λογαριασμό που προβαίνει σε ή παρουσιάζει παράνομη δραστηριότητα.
 17. Οι κάτοχοι κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Σερρών» θα επωφελούνται με 50 ΤΕΜ στο λογαριασμό τους κατά την εγγραφή.
 18. Η Τράπεζα Χρόνου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι αποφασίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου.