Πως Λειτουργεί

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί όπως ακριβώς κάθε τράπεζα. Διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης όπου καταχωρούνται οι λογαριασμοί των «αναλήψεων» και των «καταθέσεων», μόνο που αντί για χρήματα οι λογαριασμοί αναφέρονται σε εργασία και πιστώνονται με Τοπικές Εναλλακτικές Μονάδες.

1ο Βήμα : Εγγραφή

Για να εγγραφείτε στην Τράπεζα Χρόνου Σερρών, δημιουργήστε αρχικά ένα προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπο . Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, ένα όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας και έναν κωδικό πρόσβασης.

Στη συνέχεια θα λάβετε στο e-mail σας ένα μήνυμα επαλήθευσης με το link ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στην Τράπεζα Χρόνου. Πρέπει να πατήσετε στο link για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Μετά τη διαδικασία της επιβεβαίωσης, θα ειδοποιηθείτε από τους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου για μια συνάντηση γνωριμίας.

2ο Βήμα : Συνάντηση γνωριμίας

Θεωρώντας την προσωπική επαφή μαζί σας το αποτελεσματικότερο μέσο για την κατάκτηση των στόχων της Τράπεζας Χρόνου, θα πραγματοποιείται μια συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας καθώς και την πιστοποίησή σας ως χρήστη.

3ο : Βήμα : Πιστοποίηση λογαριασμού

Μετά από 24 ώρες ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιείται και θα μπορείτε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας.

4ο Βήμα: Καταχώρηση προσφοράς και ζήτησης

Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο και να καταχωρήσετε τις αγγελίες σας. Στην καρτέλα καταχώρηση νέας αγγελίας έχετε τη δυνατότητα να περιγράψετε την υπηρεσία - προϊόν που θέλετε να προσφέρετε ή να ζητήσετε, να συμπληρώσετε τον τίτλο προσφοράς, τη γενική κατηγορία στην οποία ανήκει καθώς και να ορίσετε το αντίτιμο σε ΤΕΜ. Με την αποθήκευση η προσφορά σας έχει δημοσιοποιηθεί .

5ο Βήμα: Διαδικασία συναλλαγής

Στις αγγελίες μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις ενεργές αγγελίες. Όταν ενδιαφέρεστε να λάβετε μια προσφορά από κάποιο μέλος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος. Εσείς οι ίδιοι κατόπιν προσωπικών συνεννοήσεων θα ορίσετε τις παραμέτρους της μεταξύ σας συναλλαγής όπως το χρόνο και τον τόπο της συναλλαγής.

6ο Βήμα: Πίστωση λογαριασμού

Με τη λήψη μιας υπηρεσίας - προϊόντος ο δέκτης έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να καταχωρίσει (με τον προσωπικό του κωδικό) στο σύστημα την υπηρεσία - προϊόν ώστε να χρεωθεί ο ίδιος και αυτόματα να πιστωθεί ο πάροχος.

7ο Βήμα: Αξιολόγηση παρεχόμενης υπηρεσίας - προϊόντος

 Με την ολοκλήρωση κάθε ανταλλαγής υπηρεσιών - προϊόντωνι, γίνεται αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας- προϊόντος έτσι ώστε η Τράπεζα Χρόνου να μπορεί να ελέγχει την ποιότητά τους και να προστατεύει τους συμμετέχοντες από επαναλαμβανόμενες κακές πρακτικές.