Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;

Είναι ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών,γνώσεων και προϊόντων που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη και στηρίζεται από τη δική της Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων ή μη υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία κοστολογούνται από τον πάροχο. π.χ. Ένας ηλεκτρολόγος, ένας δικηγόρος μπορεί να προσφέρει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και να πάρει ένα άλλο προϊόν ή μία άλλη υπηρεσία που έχει ανάγκη.

2. Πώς μπορώ να γραφτώ στην Τράπεζα Χρόνου;

Η εγγραφή των μελών γίνεται εύκολα, είτε διαδικτυακά είτε στο γραφείο της Τράπεζας Χρόνου που βρίσκεται Τσαλοπούλου 13Α στον 3ο όροφο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάθε νέο μέλος προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του είναι: αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, λογαριασμός ΔΕΚΟ και Κάρτα Ανεργίας (εάν υπάρχει).

3. Πως γίνονται οι συναλλαγές;

Μέσα από το σύστημα διαχείρισης ο κάθε χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό, όπου δηλώνει τις υπηρεσίες - προϊόντα που μπορεί να παρέχει και τις υπηρεσίες - προϊόντα που θα ήθελε να λάβει. Στη συνέχεια μέσα από προβλεπόμενες διαδικασίες οι υποψήφιοι πιστοποιούνται προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες -  προϊόντα που έχουν δηλώσει. Για τις υπηρεσίες - προϊόντα που παρέχει ο δημότης, πιστώνεται ο λογαριασμός του με τις αντίστοιχες μονάδες ΤΕΜ και εν συνεχεία μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να λάβει υπηρεσίες άλλων μελών. Σε κάθε ανταλλαγή υπηρεσιών που συντελείται, οι συμμετέχοντες έχουν ως υποχρέωση να αξιολογούν την παρεχόμενη υπηρεσία -  προϊόν έτσι ώστε η Τράπεζα Χρόνου να μπορεί να ελέγχει την ποιότητά τους και να προστατεύει τους συμμετέχοντες από επαναλαμβανόμενες κακές πρακτικές.

4. Τι είναι το ΤΕΜ;

Το ΤΕΜ είναι μια Τοπική Εναλλακτική Μονάδα συναλλαγής, η οποία λειτουργεί ως μέσο για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής.

5. Τι κάνω αφού ολοκληρωθεί μια συναλλαγή;

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο αποδέκτης έχει την υποχρέωση μέσα σε 24 ώρες να καταχωρίσει (με τον προσωπικό του λογαριασμό) στο σύστημα την υπηρεσία ώστε να καταβληθούν οι απαιτούμενες μονάδες ΤΕΜ στο λογαριασμό του παρόχου.

6. Μόλις γράφτηκα πόσα ΤΕΜ θα έχω στο λογαριασμό μου. Μπορώ να λάβω προσφορά από άλλο μέλος;

Όλα τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου ξεκινάνε με 15 ΤΕΜ εκτός από τους κατόχους της κάρτας ωφελούμενου του προγράμματος "Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  της Φτώχειας στο Δήμο Σερρών", οι οποίοι πιστώνονται 50 ΤΕΜ.  Η Τράπεζα Χρόνου έχει την αρμοδιότητα να πιστώνει ΤΕΜ σε μέλη της τα οποία κρίνει η Επιτροπή Ελέγχου ότι αδυνατούν να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα.

7. Ποιο μπορεί να είναι το ανώτερο χρεωστικό όριο του λογαριασμού;

Το όριο του λογαριασμού μπορεί να είναι 150 ΤΕΜ . Το όριο αυτό καθορίστηκε από την Τράπεζα Χρόνου για να εξασφαλιστεί η έννοια της αμοιβαίας ανταλλαγής και η σωστή λειτουργία της .

8. Είμαι υποχρεωμένος να προσφέρω υπηρεσία όποτε μου ζητείται;

Όχι, το κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου επιλέγει τις υπηρεσίες -  προϊόντα που θέλει να προσφέρει, ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει. Οι συναλλασσόμενοι, κατόπιν συνεννόησης προγραμματίζουν τις παραμέτρους της συναλλαγής.

9. Μπορώ να δωρίζω ΤΕΜ;

Ναι, καθένας είναι ελεύθερος να δωρίζει ΤΕΜ  τόσο σε άλλα μέλη όσο και στην Τράπεζα Χρόνου.

10. Ποιός λειτουργεί την Τράπεζα Χρόνου και πώς παίρνονται αποφάσεις;

Η λειτουργία και οι αποφάσεις της Τράπεζας Χρόνου καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από: από τον δικαιούχο, τον συμπράττοντα ΟΤΑ και τον κοινωνικό λειτουργό της Τράπεζας Χρόνου.

11. Μπορώ να εμπιστεύομαι τα υπόλοιπα μέλη;

Ιδιαίτερα σημαντικό για την Τράπεζα Χρόνου είναι η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η εμπιστοσύνη πηγάζει από την άμεση και συνεχή επαφή των μελών με τους διαχειριστές της Τράπεζας Χρόνου καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας -  προϊόντος από τον δέκτη. Ωστόσο είναι προσωπική υπόθεση του καθενός η εμπιστοσύνη προς ένα άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Μπορείτε να έχετε φυσική γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη στις συναντήσεις μας και να αποφασίζετε με προσωπική σας ευθύνη ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε.

12. Μπορούν παιδιά να συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;

Τα παιδιά να μπορούν μόνο να λαμβάνουν υπηρεσίες - προϊόντα (π.χ. μαθήματα, φύλαξη, καλλιτεχνική-αθλητική εκπαίδευση,παιχνίδια,βιβλία κ.α.) μέσω της συμμετοχής στην Τράπεζα Χρόνου του γονιού τους. Την ευθύνη για τη συναλλαγή την αναλαμβάνουν οι γονείς, όπως επίσης και την αποπληρωμή του χρόνου της υπηρεσίας -  προϊόντος.

13. Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Τράπεζα Χρόνου;

Η Τράπεζα Χρόνου μπορεί να συμπεριλάβει ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, επαγγελμάτων, κοινωνικών ομάδων και ενδιαφερόντων. Κοινό στοιχείο που ενώνει αυτούς τους ανθρώπους είναι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η ελπίδα πως όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα.

14. Τι είδους  προϊόντα ανταλλάσονται στη Τράπεζα Χρόνου;

Τα προϊόντα που ανταλλάσονται στη Τράπεζα Χρόνου είναι μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση.

15. Πως κοστολογείται ένα προϊόν σε ΤΕΜ;

Για την κοστολόγηση του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο κάτοχός του.

16. Μπορώ να ανταλλάσω υπηρεσίες με προϊόντα;

Ναι, το κάθε μέλος της Τράπεζας Χρόνου έχει αυτό το δικαίωμα αρκεί οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται να είναι σύμφωνες με τους όρους συμμετοχής.

17. Τί είδους προϊόντα μπορώ να ανταλλάξω μέσω της Τράπεζας Χρόνου;

        Άθλησης - Αναψυχής

        Φυτά – Λουλούδια –Είδη κήπου

        Βιβλία - Χαρτικά

        Διακοσμητικά – Είδη δώρων-τέχνης

        Ποτά

        Οικοδομικά υλικά-Χρώματα

        Ένδυσης- Υπόδησης

        Έπιπλα διάφορα

        Ηλεκτρικές συσκευές- Μικροσυσκευές

        Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – Νέα τεχνολογία

        Ιατρικά προϊόντα

        Καλλυντικά – Είδη αισθητικής

        Κατοικίδια - Ζωοτροφές

        Μουσικά όργανα-Δίσκοι

        Μηχανοκίνηση - Αξεσουάρ

        Παιχνίδια

        Οπτικά

        Άλλα προϊόντα